vaikunthe

vaikuṇṭhe Lord Viṣṇu; SB 10.89.12
śrī-vaikuṇṭhe āsi' coming to Śrī Vaikuṇṭha; CC Madhya 9.222
vaikuṇṭhe to the spiritual world; CC Madhya 9.257
vaikuṇṭhe calila returned to Vaikuṇṭhaloka; CC Madhya 9.313
vaikuṇṭhe in the spiritual world; CC Madhya 20.370
vaikuṇṭhe yāya goes to the spiritual sky; CC Madhya 21.141
vaikuṇṭhe to the spiritual world; CC Antya 3.78-79
vaikuṇṭhe caḍāilā have raised to the Vaikuṇṭha platform; CC Antya 11.28