vedesu

vedeṣu Vedic literatures; BG 2.46
vedeṣu the Vedas; BG 7.8
vedeṣu in the study of the Vedas; BG 8.28
vedeṣu in the Vedic literatures; SB 1.10.24
vedeṣu unto the Vedic scriptures; SB 7.4.27
vedeṣu through the Vedas; Bs 5.33
vedeṣu and in the Vedic rituals; NBS 11