vidhema

vidhema do we offer; SB 3.13.42
vidhema let us offer; SB 3.15.50
vidhema I do; Iso 18