vimuncati

vimuñcati one gives up; BG 18.35
vimuñcati does release; SB 3.27.17
vimuñcati he passes; SB 3.30.19
vimuñcati returns; SB 4.16.6
vimuñcati gives up; SB 4.29.75
vimuñcati gives up; SB 7.10.9
vimuñcati gives them up; SB 11.7.50
vimuñcati gives; SB 12.4.8