vindati

vindati enjoys; BG 4.38
vindati enjoys; BG 5.21
vindati attains; BG 18.45
vindati achieves; BG 18.46
vindati receives; SB 4.29.30-31
vindati enjoys; SB 4.29.75
vindati gets; SB 5.5.7
vindati obtains; SB 5.13.1
vindati he achieves; SB 11.27.49
vindati achieves; SB 11.27.53