visvesvara

viśveśvara the deity of Vārāṇasī; CC Adi 7.157
viśveśvara-daraśane to visit the temple of Viśveśvara; CC Madhya 17.86
viśveśvara-daraśane or to see the Deity of Lord Viśveśvara; CC Madhya 25.175