vivaha

vivāha-artham for the sake of marriage; SB 3.22.14
vivāha marriage; SB 10.60.55
vivāha by sacred marriage; SB 11.5.11
vivāha marriage; CC Adi 13.26
vivāha karile after getting married; CC Adi 13.27
vivāha marriage; CC Adi 15.11
vivāha marriage; CC Adi 15.26
vivāha marriage; CC Adi 15.30
vivāha nā kariha do not marry; CC Antya 13.112