vrkodarah

vṛkodaraḥ Bhīma; SB 1.9.15
vṛkodaraḥ Bhīma; SB 1.10.9-10
vṛkodaraḥ Bhīma; SB 10.72.29