yajanti

yajanti they worship; BG 9.23
yajanti duly perform; SB 1.17.33
yajanti worship; SB 3.6.34
yajanti they worship; SB 3.32.17
yajanti worship; SB 4.21.36
yajanti worship; SB 4.24.62
yajanti worship; SB 8.20.11
yajanti perform sacrifice; SB 10.40.4
yajanti they worship; SB 10.40.6
yajanti worship; SB 10.40.7
yajanti worship; SB 10.40.9
yajanti they worship; SB 11.5.8
yajanti they worship; SB 11.5.22
yajanti they worship; SB 11.5.25
yajanti they worship; SB 11.5.28
yajanti they worship; SB 11.5.32
yajanti worship; SB 12.8.42
yajanti they worship; CC Adi 3.52
yajanti worship; CC Madhya 6.103
yajanti they worship; CC Madhya 11.100
yajanti worship; CC Madhya 20.173
yajanti they worship; CC Madhya 20.342
yajanti they worship; CC Antya 20.10