yajeta

yajeta do worship; SB 2.3.2-7
yajeta must worship; SB 2.3.2-7
yajeta should worship; SB 2.3.10
yajeta one should worship; SB 7.14.15
yajeta one should worship; SB 8.16.51-52
yajeta one should worship; SB 11.11.43-45
yajeta one should worship; SB 11.11.43-45
yajeta worships; SB 11.11.47
yajeta may worship; SB 11.18.7
yajeta he should execute worship; SB 11.27.8
yajeta should worship; CC Madhya 22.36
yajeta should worship; CC Madhya 24.90
yajeta should worship; CC Madhya 24.197