yamam

yāta-yāmam food cooked three hours before being eaten; BG 17.10
yamam Yamarāja, the superintendent of death; SB 6.1.19
yamam Yamarāja; SB 6.3.3
yamam to Yamarāja; SB 6.6.40