nayami

nayāmi I will send; SB 10.43.4
nayāmi I will send; SB 10.77.17-18
nayāmi shall I pass; CC Madhya 2.58