parityajya

parityajya abandoning; BG 18.66
parityajya after quitting the body; SB 1.15.49
parityajya giving up; SB 7.2.16
parityajya rejecting; SB 9.22.11
parityajya abandoning; SB 10.51.17
parityajya giving up; SB 10.54.50
parityajya rejecting; SB 10.65.11-12
parityajya giving up; SB 11.7.6
parityajya giving up; SB 11.9.2
parityajya giving up; CC Madhya 8.63
parityajya giving up; CC Madhya 9.265
parityajya giving up; CC Madhya 22.94
parityajya giving up; CC Antya 1.67
parityajya abandoning; Bs 5.61
parityajya rejecting; MM 38